Адвокатска кантора "ALFA ET OMEGA"

 

 

Адвокатска кантора 
"ALFA ET OMEGA"
Адрес: гр. Пловдив, ПК 4000
бул. "6-ти септември" № 152 ет. 1, офис 106
тел.: +359 32 585130
GSM +359 898 336389
e-mail: zdravkovassilev@gmail.com

 

 

     Тази интернет-страница представя адвокатска кантора “Alfa et omega” с адрес в град Пловдив, булевард „6-ти септември” № 152, етаж І, офис 106.

      Адвокат Здравко Василев, по чиято идея се създава страницата, е член на Адвокатска колегия – Пловдив от април 2000 година. В работата си аз се стремя към поемане на дела за обезщетяване на вреди от  т. нар. “деликт” – причинени вреди при пътнотранспортни произшествия и при други обстоятелства, при които вследствие на виновно човешко поведение или на проявление на машини и други вещи се уврежда здравето на човека. Интерес за мен представляват и случаите на т. нар. “трудова злополука” и “професионално заболяване”, при които последиците за здравето на работника и служителя по трудов договор са настъпили във връзка с трудовия процес.

      Освен с дела от посочения характер съм се занимавал и с такива за спорове във връзка с право на собственост, строеж и ползване на имоти, за изпълнение на поети по договори задължения, за делби на наследствена съсобственост и с проблеми на семейното право.

      Подобно на повечето адвокати и аз се занимавам с изготвяне на нотариални актове и регистрация на търговци и юридически лица с нестопанска цел.

      Ангажиментите ми по проблеми на наказателното право са били главно по поддържане на повдигнатото от държавата обвинение и по предявяване искове за обезщетение в наказателния процес. Подавал съм жалби срещу наказателни постановления и съм участвал в дела по обжалване на административни актове, издавани от държавни и общински органи на администрацията, с което съм участвувал и в административни производства.

      Специален интерес за мен представляват и исковете по закона за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани, както и завеждането на дела пред Европейския съд по правата на човека.

      В работата си аз се стремя към откритост в отношенията с хората и изхождам от разбирането, че всеки проблем трябва да се обсъжда с обърналите се към мен лица по максимално достъпен за тях начин и с цел съвместна работа на адвокат и клиент за постигане на по-добър възможен резултат. Успешното разрешение на един правен проблем не винаги е постижимо, но разбирателството и информираността при работата с обърналите се към адвокат лица за мен са правилният път за намиране на решение.